Een reactie plaatsen

Wat gaat de gravitatiegolf voor ú betekenen?

In het DWDD-college over ‘licht’ werd het al even genoemd, de ontdekking van de zwaartekracht(s)golf. Of die ‘s’ er nou in hoort of niet, is niet geheel duidelijk, dus veiligheidshalve spreken wij maar van zwaartekrachtengolf. Vraag 2 is dan: wat kunnen we ermee? Wat gaat dit betekenen voor de toekomst van den menschheid? Tijd voor ‘the wisdom of the crowd’ ofte wel: met de microfoon de straat op!

Paraplu

In een drukke winkelstraat (we profiteren even van het aanstormende sinterklaasfeest) stelden wij willekleurige voorbijgangers de vraag: wat vindt u van de ontdekking van de zwaartekrachtengolf?

Een groepje scholieren reageert enthousiast: “Keigaaf, man! Baggervette vondst!! Nou wordt comazuipen pas écht leuk!!!” Iets verderop zeult een vrouw met een lading volle tassen en tasjes; zij zegt: “Pfff, ik ervaar december al jaren als één grote zwaartekrachtgolf!”

Een ouder echtpaar wil graag reageren op onze vraag en de mannelijke helft steekt van wal met: “Ja, dat is me wel even een dingetje, die zwaartekrachtgolf …” Waarop zijn echtgenote hem prompt een klap met haar paraplu geeft en hem toebijt: “ZwaartekrachtSSSSSgolf, Theo, hoe vaak moet ik dat nog zeggen?!!”

Zwart

Het is opvallend dat vooral vrouwen menen dat zwaartekrachtengolven het leven een stuk aangenamer zullen maken. Zo zei een van hen: “Van de magnetron weten we dat die de mannen alleen naar de keuken lokt om er een snack in te gooien, maar het echte kookwerk moet nog steeds door óns gedaan worden. Ik hoop dat, wat dat betreft, zwaartekrachtgolfovens voor een omwenteling gaan zorgen.”

De mannen zelf zien de toekomst echter met vertrouwen tegemoet; voor elke kookvorm is tenslotte enige basiskennis vereist en mannen blijven volhouden dat zij er simpelweg geen aanleg voor hebben. Overigens is er nog een lange weg te gaan voordat gravitatiegolfovens daadwerkelijk op de markt komen. De woordvoerder van een groot Koreaans elektronicabedrijf zegt: “Er moet eerst uitgezocht worden of deze golven wel geschikt zijn om in het huishouden toegepast te worden. Men zou niet graag zien hoe zijn overbetaalde koopwoning met een druk op de knop in een groot zwart gat verandert – voor zover het dat al niet is …”

Ruimte

Terug naar de straat. Daar blijken de verwachtingen nochtans hoog gespannen. Zo kregen wij als antwoord op de vraag wat de zwaartekrachtengolven voor mensen persoonlijk gaan betekenen, de volgende antwoorden: “Ik hoop dat we dan eindelijk eens van die dooie blaadjes op de rails af zijn!”, “Hoef ik dan nooit meer naar de tandarts?!”, “Nou, dan kan ik eindelijk mijn oude CV-ketel eruit gooien.” en “Het zou mooi zijn als we daarmee de invoering van de euro konden terugdraaien!”

Het beste antwoord komt echter van een zes jaar oud kind: “Dan buigen we de ruimte en gaan we door het heelal reizen. En we komen noooit meer terug!”

gravitatie-1

Ondanks de hoog gespannen verwachtingen toch een waarschuwing van A. Einstein dat we sommige dingen nog steeds zelf zullen moeten doen.

[Fotolicentie: http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/]

Een reactie plaatsen

Vanwege de storm is er vandaag geen nieuw artikel; de kopij is namelijk weggewaaid.

Onze excuses voor de overlast.

Een reactie plaatsen

Plastictasjesmaatregel heeft averechts effect

“Tasjedoen?” “Jadoemaar.” Dit was tot 1 januari 2016 honderdduizenden malen per dag te horen in onze winkels. Dat leverde de gemiddelde Hollander per jaar heel wat tasjes en zakjes op. En die dingen hadden de neiging bij de minste zucht wind het luchtruim te kiezen. Dus daar moest verandering in komen.

Minder, minder!

Voorbij waaiende plastic tasjes belanden uiteindelijk allemaal in de Stille Oceaan, als we de milieugeleerden mogen geloven. Helaas zijn walvissen en haaien nog niet vol- doende geëvolueerd om deze plastictroepsoep te kunnen verteren. Dat geldt niet voor een nijvere student, die een of ander drijvend plasticverzamelapparaat heeft uit- gevonden. Mooi, maar nog mooier zou het zijn, als we minder tasjes nodig zouden hebben. En dus verordonneerde het kabinet dat tasjes niet meer gratis meegegeven mochten worden.

We hadden hierover contact met doctoranda Grubine Knalsterhuis, voorzitster van de World Environment Protection Society (WEPS). Zij vraagt zich namelijk af of de terugdringing van de gratis plastictasjesverstrekking wel zo’n handig idee is. Uiteraard vindt mevrouw Knalsterhuis dat we makkelijk een tasje bij ons kunnen steken als we de deur uitgaan, in plaats van steeds een vers tasje te vragen zodra we iets kopen. Bovendien gaat een plasticcen tasje ongeveer net zo lang mee als een vat afgewerkt plutonium, zodat we in principe makkelijk een heel jaar met één tasje kunnen doen.

Meer!!

Het probleem waar Grubine Knalsterhuis op stiet, is de plasticinzameling in het alge- meen: “Je ziet nu overal van die plasticinzamelcontainers verschijnen, zodat mensen hun verpakkingsmaterialen en dergelijke niet meer in de vuilniszak hoeven te gooien. Je zult er namelijk versteld van staan hoeveel plasticafval je wekelijks produceert! Dat afval moet je dus netjes verzamelen en het op een gegeven moment in zo’n container gooien. Maar, waarín verzamel je dat? Een papieren tas of zak is niet handig, omdat papier in een ander soort container thuishoort. Meest voor de hand liggend is dus je plastic in een plastic tasje te stoppen; dan kan je dat in z’n geheel in de plastic- container smijten, zonder eerst het plastic uit je tasje te moeten schudden,” legt zij welwillend uit.

Dat geeft al aan waar de schoen wringt: je hebt dus (bij één plasticdumping per week) niet genoeg aan slechts één tasje voor een heel jaar, maar je hebt er maar liefst 52 nodig! “Op die manier komt er van die zo gewenste terugdringing niet zo veel terecht want je zult toch een constante aanvoer van nieuwe tasjes nodig hebben om de oude tasjes in weg te brengen,” concludeert dra. Knalsterhuis.

Mooi …

De hele olie-industrie is gebaat bij onze omvangrijke plasticconsumptie en zit er niet op te wachten dat wij voor al onze boodschapjes toekunnen met nog maar één tasje. Stel nou dat al die plasticcontainers gefinancierd worden door de olie- en plasticindustrie, zodat het voor de mensen veel aantrekkelijker wordt gemaakt om plastic te verzamelen en te dumpen. Dat heeft juist een aanjagend effect waardoor we van lieverlee weer om nieuwe tasjes vragen in de winkels. Knalsterhuis: “Het verhaal wordt nog bizarderder als je beseft dat jouw braaf ingeleverde plastic vanwege de lage olieprijs helemaal niet gerecycled wordt, maar gewoon verbrand! Dus volgens mij zijn we daar met z’n allen weer eens mooi ingestonken …”

plastic-2-1

Dit is wat een gemiddeld gezin per maand aan plasticafval produceert. Dus je kunt wel nagaan hoeveel plastic tasjes er nodig zijn om dit naar de inzamelcontainer te brengen.

[Fotolicentie: http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/]

Een reactie plaatsen

‘Russische methode’ moet iedereen van het roken af helpen

De afdeling ‘Publieke verslavingen’ van de Open Universiteit Zandvoort-Noord doet al jaren onderzoek naar de meest succesvolle manier om verstokte rokers van hun peukie af te helpen. Met wisselend resultaat, want tot nu toe bleek geen enkele methode ‘smoke-proof’. Omdat tabaksconsumptie al zo oud als de wereld is, werd besloten een duik in het verleden te nemen en te kijken of het toen beter ging. En wat blijkt? In Rusland is ooit een antirookcampagne geweest die 100% succes had.

Vroeger …

Als er één ding is dat Vladimir Poetin ons te pas en te onpas duidelijk probeert te maken, dan is het wel dat Russen geen mietjes zijn. Ook zijn voorganger Jozef Stalin vond ‘dat problemen in een groot land automatisch grote problemen zijn, en dus groot moeten worden aangepakt’. Toen de onderzoekers van de Open Universiteit Zandvoort-Noord dit beseften, besloten ze verder te gaan graven in Ruslands verleden, in de hoop dat daar misschien iets bruikbaars gevonden werd waarmee tabaks- verslaafden geholpen kunnen worden.

Uiteindelijk kwam men uit bij het begin van de zestiende eeuw. Roken werd toen in Rusland kennelijk verboden en dat vroeg om rigide handhaving. In heel Europa waren het woelige tijden, waarin een mensenleven eigenlijk geen cent waard was. Dat moeten de toenmalige antirook-lobbyisten zich ook gerealiseerd hebben.

Stoppen!

De toegepaste ‘Russische methode’ behelsde het volgende. Allereerst werd er een algeheel rookverbod afgekondigd. Maar zoiets was in een enorm land als Rusland was, nauwelijks te handhaven natuurlijk. Vooral op het platteland kon men zijn gang gaan zonder dat er een haan naar kraaide. Dus er moest een systeem van sociaal verraad komen, zodat niemand niemand nog kon vertrouwen. Nu is stiekem roken niet zo makkelijk als het klinkt, omdat brandende tabak de eigenschap heeft rook en stank te ontwikkelen, die de heimelijke roker al snel ongewilde aandacht geven. Kortom, wie rookte had een probleem, en niet zo’n kleintje ook!

De rokende Rus werd veroordeeld tot castratie en wat overbleef werd naar Siberië gestuurd, dat altijd al een favoriete wintersportbestemming was voor antisocial(istisch)e elementen. Wie echter dacht dat hij daar, tijdens het verplichte sneeuwruimen, rustig een sigaretje kon gaan zitten roken, kwam van een koude kermis thuis, want men werd ter plekke geëxecuteerd. Mede door deze laatste maatregel mag deze methode 100% succesvol genoemd worden. Stoppen is stoppen tenslotte, op welke manier dan ook.

Hollandse variant

De Open Universiteit heeft haar bevindingen inmiddels voorgelegd aan de ministers van Volksgezondheid en Justitie. Die willen nu samen een plan uitwerken dat de Nederlander voorgoed moet afhouden van de tabak. De castratie kan tegenwoordig gelukkig met medicijnen gedaan worden en gezien onze historische link met Spitsbergen moet deportatie naar een koud en onherbergzaam oord ook te regelen zijn. Welke ultieme straf de notoire doorroker te wachten staat, is nog even een issue, aangezien Nederland noch Spitsbergen de doodstraf kennen (behalve voor ijsberen). Minister Van der Steur heeft echter al laten doorschemeren, dat met het oog op de weersomstandigheden ter plaatse, een eenvoudige huisuitzetting afdoende zou moeten zijn.

svalbard-spitsbergen-barentsburg-2344812-o

Als er in ons land, na alle maatregelen die de overheid gaat nemen, nog steeds rokers vrij rondlopen, moeten zij naar Spitsbergen gestuurd worden, vindt men in Zandvoort-Noord. En aan dit plaatje te zien, staat daar net weer een huisuitzetting voor de deur …

[Fotolicentie: http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/]

Een reactie plaatsen

Enschede uitgeroepen tot meest rampzalige stad

Hartstochtelijke Halloween-vierders en andere horrorclowns kunnen dit jaar het beste naar Enschede gaan voor hun festiviteiten. Deze stad herinnert ons vooral aan De Vuurwerkramp. Daar blijft het echter niet bij. Qua rampspoed en criminaliteit scoort de Achterhoekse gemeente namelijk even hoog als de gemiddelde grote stad in het westen van Nederland. De reden daarvan is onbekend, maar het vermoeden bestaat dat de stad worstelt met een onver- werkt verleden.

Vuurwerk

In de voorgaande eeuwen was Enschede niet veel meer dan een dromerige provincieplaats, waar textiel vervaardigd werd en verder helemaal niets gebeurde. Niet onlogisch, want iedereen had het te druk met textiel vervaardigen, natuurlijk. Dat veranderde op slag toen enkele louche vuurwerkimporteurs en/of een nooit gevonden zwerver besloten de stad met één klap op de kaart te zetten. Dat wil zeggen, eigenlijk kwam het erop neer dat Enschede van de kaart gevéégd werd. Op 13 mei 2000 beleefde ons land zijn grootste illegaalvuurwerkshow, toen 177 ton goedkoop Chinees buskruit ontplofte, hetgeen 23 mensenlevens kostte en bijna 1000 gewonden ople- verde. De wijk Roombeek, waar het vuurwerkdepot stond, werd weggevaagd.

Vuur

Wie dacht dat daarna de rust terugkeerde, had het mis. Het is opvallend hoe vaak Enschede in het nieuws is als het gaat om moord, doodslag en ongelukken. De vroeger zo gezapige gemeente kan zich qua ellende sinds begin deze eeuw moeiteloos meten met de vier grote steden van ons land en doet het op sommige vlakken zelfs ‘beter’.

Als klap op de illegale vuurpijl blijkt het aantal branden per 1000 inwoners op dit moment het hoogste van alle gemeentes. Als oorzaken kan men denken aan een te groot aantal pyromanen in de stad of onbekendheid met vuur. De moderne mens gebruikt al 100.000 jaar vuur, maar wellicht zijn er achtergebleven gebieden waar het jaren later pas geïntroduceerd is. De Nationale Ongevallen Onderzoeksraad (NOO) heeft de stad hoe dan ook uitgeroepen tot ‘meest rampzalige stad van Nederland’. Een ‘must’ voor Halloween-gangers dus.

Vuur!

Het blijft overigens gissen waarom het ooit zo onschuldige Enschede zich ontwikkeld heeft tot poel des verderfs, c.q. ‘des duivels aarsgat’. Er doet echter een interessante theorie de ronde. Er zou namelijk sprake kunnen zijn van een trauma door een ‘onverwerkt verleden’. De stad schurkt beangstigend dicht tegen Duitsland aan en dat land heeft een matige reputatie opgebouwd in de eerste decennia van de vorige eeuw. Zo deed het een redelijk geslaagde poging ons land in z’n geheel over te nemen. De Twentse textielindustrie draaide onderwijl onverstoorbaar door, maar dit kwam in een heel ander daglicht te staan toen bleek dat textiel een belangrijk ruilmiddel was tijdens de oorlog, toen de meeste producten ‘op de bon’ gingen. Mogelijk heeft de vuurwerkramp de Enschedese bevolking wakker geschud en besloot men onder de lakens vandaan te kruipen en alle oorlogswinst-aantijgingen voortaan met gelijke munt terug te betalen. Oog om oog, spook om spook.

stadshaard-roombeek-enschede-20380111-l

Wie per ongeluk in Enschede verzeild raakt, zal zich afvragen of de gemeente het ongeluk niet zelf over zich afroept. Zo staat er in de herbouwde wijk Roombeek dit spookachtige gebouw, dat ook nog eens de toepasselijke naam ‘Stadshaard’ heeft gekregen …

[Fotolicentie: http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/]

Een reactie plaatsen

Lekker oud worden? Ga boven wonen!

Geloof het of niet, maar op de begane grond duurt een seconde korter dan op bijvoorbeeld de zevende etage. Met andere woorden, uw bovenburen (als u die hebt althans) gaan langer mee dan u. Dit bericht zal grote gevolgen gaan krijgen voor de manier waarop we nu wonen en werken, en voor het Hollandse landschap in het algemeen.

A. Einstein

De vertraging-op-hoogte op de zevende etage is gemeten met uiterst precieze klokken. Dat mag ook wel, want we hebben het over 2,5 biljardste procent verschil met de begane grond. Eigenlijk is dit geen nieuws, aangezien de beroemde geleerde A. Einstein het al voorspeld had. Volgens zijn berekeningen vertraagt de tijd als de snelheid toeneemt. Praktisch voorbeeldje: wie in een ruimteschip stapt en met de snelheid van het licht naar een naburig zonnestelsel op en neer reist, zal bemerken dat bij terugkeer op aarde niemand hem herkent. De mensen die je uitzwaaiden zijn namelijk al tijden dood. Hun klok bleef gewoon doortikken, terwijl de jouwe op lichtsnelheid bijna stilstond.

En hoe zit dat in een flatgebouw? Wel, aangezien de aarde om haar as draait, word je harder rondgezwiept naarmate je hoger woont. En dan gaat de genoemde ontdekking van A. Einstein een rol spelen. Johan Cruijff zei het reeds: “Da’s logisch …”

Jaloezie

De conclusie mag luiden dat u, als u uw flatgenoten van de laagste etage stikjaloers wil maken, op de bovenste verdieping moet gaan zitten. Terwijl u hen in rap tempo ziet verouderen, springt ú nog fris als een hoentje in het rond! En dat willen we allemaal natuurlijk wel, onze buren jaloers maken.

Misschien denk u nu: ja, wacht eens even (heel toepasselijk in dit verband!), maar wat is nou helemaal 2,5 biljardste procent? Dat lijkt niet veel, maar we hebben het dan ook slechts over de zevende etage; stelt u eens voor hoe het gaat als u boven in de Burj Dubai woont, met 828 meter het hoogste gebouw ter wereld. En er zijn genoeg plannen voor nog hogere gebouwen. Kijk, dan wordt het interessant!

Ingrijpende herindeling

Dit alles heeft ingrijpende gevolgen voor de manier waarop wij wonen en werken. Vrijwel iedereen wil zo veel mogelijk vrije tijd en zo min mogelijk werktijd. Dat betekent dus hoog wonen en laag werken. Die situatie is op dit moment eerder omgekeerd; vooral in de grote steden vind je steeds meer kantoorhoogbouw. Gunstige uitzondering is Rotterdam, waar aardig wat woontorens staan. In Den Haag vinden we tegenwoordig zowel kantoortorens als woontorens, maar in Amsterdam blijft men halsstarrig laag-bij-de-gronds wonen.

De ideale situatie zou zijn dat alle laagbouw in Nederland gesloopt wordt en plaats maakt voor wolkenkrabbers waarin de onderste verdiepingen voor kantoren en bedrijven zijn en de bovenste voor woningen. Dat heeft nog meer voordelen, want laagbouw vreet ruimte die we goed kunnen gebruiken voor meer wegen. Het is tenslotte de bedoeling dat we straks zo weinig mogelijk tijd ‘op de grond’ doorbrengen en zo snel mogelijk terug kunnen naar onze tijdbesparende hoogbouwwoning.

superhoogbouw-1-1

Als dit uw uitzicht is, zit u goed en zult u de wereld onder u in recordtempo zien verouderen. Betekent wel dat u regelmatig op zoek moet naar een nieuwe groenteboer of kapper.

[Fotolicentie: http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/]

Een reactie plaatsen

Horrorclowns teisteren kinderzieltjes

Goed nieuws voor clownhaters: de horrorclown rukt onstuitbaar op. Zelfs in Nederland, waar het duffe straatbeeld opeens de uitstraling van een derderangs spookhuis dreigt te krijgen. Milieudiensten raden ouders die met hun koters naar buiten willen, aan om dezen van een paar extra luiers te voorzien en zelf ook een dikke onderbroek aan te trekken. Met de horrorclown valt namelijk niet te spotten!

Hollywood …

Het zal niemand verbazen dat de horrorclown een Amerikaanse uitvinding is. De VS wordt sowieso hoofdzakelijk bewoond door clowns en men wilde daar blijkbaar een wat meer artistieke draai aan z’n leven geven. En ‘artistiek’ betekent in Amerika auto- matisch: Hollywood. Nou, daar wisten ze wel raad met het karakter van de gewone clown; deze toch al bipolaire figuur, die krampachtig tracht een lach en een traan te combineren, kon er nog wel een eigenschap bij krijgen in de vorm van afschrik- wekkendheid. Dat idee sloeg behoorlijk aan en vanuit de bioscoop begon de zegetocht.

Toen zakenman Dagobert Trump hier lucht van kreeg, vond hij dit meteen een passende ‘gimmick’ om de presidentsverkiezingen mee in te gaan. Een Mexicaanse kapper en zijn enge plastic vrouwen deden de rest.

… zet de Joker in

Deze ontwikkeling was koren op de baggermolen van degenen die een bloedhekel aan clowns hadden. Zij vonden de circusclown altijd al een uitermate irritant sujet omdat hij je eerst liet lachen en je dan alsnog jankend naar huis liet gaan. Daar hebben veel kinderen een trauma aan overgehouden dat hen op latere leeftijd vooral geschikt maakte als huurmoordenaar of zenuwpatiënt. Ook kinderpsychologen erkennen dat de tere kinderziel belang heeft bij stabiliteit; iets dat de modale clown niet kan bieden.

De Amerikaanse doorbraak voor griezelclowns was wijlen Heath Ledgers rol van The Joker in de film The Dark Knight uit 2008. Met zijn misvormde clownsgrimas en angstaanjagende verschijning zette Ledger de toon voor de toekomst van het clownsbeeld. En er bleken genoeg mensen bereid om zijn werk uit te bouwen, met name wanneer Halloween op de kalender verscheen. Ook in ons landje, zoals u misschien gemerkt heeft.

Bloed

Normaliter zijn wij in Nederland nogal nuchter als het om griezelkunst gaat, maar er zitten een paar addertjes onder ons kunstgras. Volgens Psycholoog des Vaderlands Murf Barstenbroertje zijn veel landgenoten opgegroeid met Pipo de Clown. Deze figuur had nog nooit een circustent van binnen gezien en reisde volkomen doelloos rond in een enorme woonwagen, die voortgezeuld werd door een piepklein ezeltje. Barstenbroertje vermoedt dat deze wantoestand de aanleiding is geweest voor het oprichten van de Partij van de Dieren en onze angst voor rondtrekkende zigeuners. Pipo was daarmee een horrorclown-avant-la-lettre. Decennia later werden we geconfronteerd met de MacDonald’s clown en andere kinderlokkers in clownspakken. De serie ‘Crimiclowns’ stelde de reputatie der clowns definitief in een kwaad daglicht.

“Maar het meest schadelijk was de komst van Bassie & Adriaan;” aldus Barsten- broertje, “die oogden op tv al niet echt fris, maar gedroegen zich vooral privé als ware horrorclowns. Ook nu ze hoogbejaard zijn kunnen ze elkaars bloed wel drinken. Vergeleken met hen is Dagobert Trump een Moeder Theresa. We zullen ons ook in dit land dus schrap moeten zetten en voorbereid moeten zijn op plotseling uit de bosjes opduikende griezelclowns die het ons dun door de broek laten lopen.”

h-c-2-1

In ons land moeten we nog even aan hem wennen, maar in de VS is hij inmiddels volledig geïntegreerd in de samenleving: de horrorclown. Na een stroeve start hebben de meesten nu een normale baan of een eigen zaak en zelfs een hypotheek.

[Fotolicentie: http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/]