Een reactie plaatsen

Justitie start onderzoek naar astronaut K.

Het openbaar ministerie gaat de handel en wandel van de bekende Neder- landse ruimtevaarder Dré K. onder de loep nemen. Aanleiding is de aankoop van de Soyoez-capsule waarmee K. en zijn makkers teruggebracht zouden zijn naar de aarde, na een lang verblijf in het International Space Station (ISS). Justitie betwijfelt de gang van zaken zoals die door K. is voor- gespiegeld.

Achtertuin

In Nederland kan de goedlachse astronaut Dré K. niet meer stuk. Hij verbleef een half jaar ver boven ons verheven in het ISS, samen met twee Russische collega’s. Onbekommerd draaiden zij hun rondjes om de aarde en vergastten zij ons op leuke filmpjes en interessante foto’s. Daarmee liet K. ons naar onszelf te kijken, in een poging ons wat meer respect voor onze broze wereld bij te brengen. Maar deze acties vielen niet bij iedereen in goede aarde; een inwoner van Zaandam dreigde K. aan te klagen nadat deze een foto gepost had van zijn rommelige achtertuin. Van een rechtszaak is het om onbekende redenen echter nooit gekomen.

Het in Noordwijk gevestigde Space Expo opperde het idee om K.’s Soyoez-capsule naar Nederland te halen en vroeg K. om hulp. Die toog naar Rusland en meldde al gauw dat hij ‘zijn’ capsule gevonden had. Ook was hij erin geslaagd een mooi prijsje te maken voor het ding; voor slechts € 445.000 zou Space Expo zich de nieuwe eigenaar mogen noemen. Daar kwamen dan nog wel de kosten van transport, verzekering, BPM en invoerrechten bij natuurlijk.

Verrassing!

Maandag 19 september jl. was het dan zo ver en werden journalisten en ruimtevaart- fanaten uitgenodigd om naar Noordwijk te komen voor de onthulling van de capsule, die een prominent plaatsje had gekregen op de tentoonstelling. Uiteraard mocht astronaut K. deze officiële handeling verrichten. Het viel daarbij op dat Dré K. een wat nerveuze indruk maakte en niet echt op zijn gebruikelijke gemak leek.

Wat iedereen verbaasde was de geringe omvang van de capsule, die vooral deed denken aan een overmaats sardineblikje. De aanwezigen konden dan ook niet geloven dat daarin drie volwassenen met hun dikke ruimtepakken en hun koffers pasten. Dré K. haastte zich te vermelden dat hij een paar zere knieën aan het reisje had overgehouden, doch dit leek nauwelijks indruk te maken op de licht geschokte omstanders. Een der aanwezigen besloot dat politie en justitie hier maar eens naar moesten kijken.

Bedrog?

Het openbaar ministerie vermoedt inderdaad dat hier meer – of liever gezegd: minder – aan de hand is, en dat de avonturen van Dreetje K. van A tot Z in scene gezet zijn. Onderzoeksrechter mr. K. Kluts zegt hierover: “Wij hebben drie personen die mee- deden aan de recordpoging ‘hoeveel mensen gaan er in een Mini’, gevraagd om in zo’n moderne, grijze, bolvormige plasticinzamelcontainer te kruipen, aangezien die de afmetingen van de capsule het dichtst benaderde. Bovendien kregen ze van die dikke, gewatteerde politiehondentrainingspakken aan. De uitkomst was overduidelijk: dit bleek een onmogelijke c.q. onmenselijke opgave.”

Gevalletje mediabedrog dus? Het OM wijst fijntjes op de toenemende twijfel aan de echtheid van de maanlandingen van de NASA, die gewoon in Hollywood opgenomen zouden zijn en waar zelfs een bekende regisseur aan meegewerkt zegt te hebben. En er is nog iets. Mr. Kluts: “De astronaut K. is een soort Superman; altijd vriendelijk, altijd zijn woordje klaar en ook nog de perfecte wetenschapper, huisvader en media- persoonlijkheid. Zo iemand die boven elke twijfel verheven lijkt. Nou, neemt u maar van mij aan dat zulke mensen niet bestaan. In elk geval niet in de ogen van justitie.”

soyuz

Is het een prullenbak uit een afgebrand kantoorpand? Is het een paraplustandaard uit de jaren 70?? Is het een Duitse zeemijn uit de Tweede Wereldoorlog??? Neen, het is de Soyoez-capsule waarin Dreetje K. terugvloog naar de aarde. Althans, dat beweert hij.

 

[Fotolicentie: http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/]

Een reactie plaatsen

ZET MAAR UIT!!

Hier zijn we weer met onze rubriek waarin onze eigen medialoog Gondulphinus Maliepaard een kritische blik werpt op de media. Vandaag: Weg met DWDD!

Er zijn van die programma’s waar je niet naar kijkt omdat ze op een ongelukkig tijdstip worden uitgezonden. Een treffend voorbeeld was ooit de beruchte ‘Jerry Springer Show’, waarin op zich best interessante onderwerpen ter sprake kwamen als ‘Mijn opa is een onverzadigbaar seksmonster’ of ‘Ik zou wel eens een psychopathische seriemoordenaar willen zijn’. Het grote minpunt van dit programma was, dat het onder avondetenstijd werd uitgezonden. En dan komt er van het enige moment van de dag dat je als gezin gezellig en harmonieus aan tafel zit, niet veel terecht.

Iets vergelijkbaars geldt voor De Wereld Draait Door. Wie volgevreten op de bank neerploft heeft vooral behoefte aan een rustig tv-programma, waarbij de spijsvertering ongestoord op gang kan komen. DWDD bewerkstelligt helaas meer het tegenovergestelde. De presentator, de heer M. van Nieuwkerk, is namelijk een ADHD-achtige snelprater die, volgens kenners, stijf staat van de cocaïne. De redactie van dit nerveuze ratelfestijn doet er vervolgens nog een schepje bovenop door als gasten nog meer hyperactieve druktemakers op te laten draven. Het gevolg voor de argeloze kijker laat zich raden: maagkrampen en zure oprispingen. Mijn apotheker beweert dat, sinds DWDD om 19:00 uur wordt uitgezonden, zijn omzet van Rennies met 750% is toegenomen.

Van M. van Nieuwkerk is bekend dat hij jaarlijks een half miljoen opstrijkt met zijn maniakale gedrag op de buis. Ik heb sterk het vermoeden dat hij een contract heeft bedongen waarin staat dat hij per gesproken woord wordt uitbetaald. Dat zou verklaren waarom Van Nieuwkerk praat als een Amerikaanse veilingmeester met hoge nood.

Aangezien aanhoudende maagklachten vanzelf tot een gang naar de huisarts leiden, waar men het dringende advies krijgt de tv voor acht uur ’s avonds niet meer aan te zetten, valt te verwachten dat het aantal kijkers naar DWDD gestaag afneemt. Het zal dus hooguit een jaar of twee duren voor dit opgeklopte pandemonium een stille dood sterft. Tenzij de minister van Volksgezondheid besluit eerder in te grijpen. Of M. van Nieuwkerks ‘leverancier’ levenloos wordt aangetroffen achter het stuur van zijn spierwitte Mercedes natuurlijk …

Een reactie plaatsen

Rokers willen een eigen staat

Verstokte rokers zijn het getreiter en gekoeioneer zó zat, dat zij een eigen staat willen oprichten. Vooral in westerse landen, waar de regeringen decennialang zonder bezwaren de accijns op tabaksartikelen hebben opgestreken, liggen rokers tegenwoordig zwaar onder vuur. Rokersbelangen- verenigingen zijn dit huichelachtige gedrag kotsbeu en gaan hun eigen plan trekken. Zij denken dat er genoeg plekken op de wereld zijn waar nog straffeloos gerookt kan worden.

Wegwezen

Stap 1 is de verstokte rokers aller landen verenigen in een overkoepelend orgaan. Het initiatief daartoe is inmiddels genomen door een Nederlander, L. Verschoor, die de ASLA (Association of Smokers with Life-long Addiction) heeft opgericht. Wie kan aantonen meer dan een pakje sigaretten per dag te roken, mag gratis lid worden. Voor sigaren- en pijprokers gelden andere criteria en ‘vapers’ zijn niet welkom.

Verschoor zou het liefst zien dat elke geplaagde roker stante pede zijn biezen pakt en vertrekt naar bijvoorbeeld China of Rusland, waar er nog lustig op los gepaft kan worden. Maar het uiteindelijke doel is een eigen land, waar in de grondwet komt te staan dat tabaksgebruik een onvervreemdbaar recht en zelfs een heilige plicht is van iedere ingezetene. Volgens berekeningen kunnen alle openbare voorzieningen betaald worden uit de (nog steeds hoge) accijnzen. Maar dan is men verder wel van het gezeur af.

Huichelen

We vroegen L. Verschoor naar zijn beweegredenen. Hij wijst om te beginnen op het aloude gezegde dat een tevreden roker geen onruststoker is – iets wat elke overheid in deze woelige tijden zou moeten stimuleren in plaats van ontmoedigen. Ten tweede is hij het gehuichel van de Nederlandse regering spuugzat. Die doet nu opeens (en uiteraard ‘aangemoedigd’ door Europese bemoeizucht) of (mee)roken het leven van elke landgenoot bedreigt. Selectieve verontwaardiging, aldus L. Verschoor, omdat allang bekend is dat luchtvervuiling nog veel gevaarlijker is. “De grootste vervuilers zijn de scheepvaart, de dieselmotor en de barbecue, die enorme hoeveelheden roet en fijnstof produceren. Maar deze zaken worden natuurlijk niet aangepakt omdat dat slecht is voor onze economie! Kennelijk redeneert men dat dit bij tabaksgebruik wel mogelijk is, omdat dat gecompenseerd kan worden door steeds hogere accijnzen enerzijds en lagere kosten van de gezondheidszorg anderzijds. Want kom niet aan onze staatskas!”, aldus een boze Verschoor, die zich tevens afvraagt waarom er nauwelijks actie wordt ondernomen tegen dat andere ‘genotsmiddel’, alcohol.

Doorstomen

De enige oplossing voor rokend Nederland en de rest van Europa is dus een eigen land, ver van de invloedssfeer der EU. Even los van de vraag hoe dat precies verwezenlijkt moet worden, is de vraag: wáár?

L. Verschoor: “Het liefst zou ik morgen al naar een tijdelijke locatie willen verkassen, bijvoorbeeld iets in Syrië, waar op dit moment alles mogelijk is, om vandaaruit door te stomen naar een eigen staat. Om gezeik zoals in Nederland ook in de toekomst te voorkomen, zoeken we daarvoor een plek waar ons gerook zo min mogelijk opvalt. Dan gaan de gedachten automatisch uit naar bijvoorbeeld Indonesië, waar veel hyperactieve vulkanen zijn en men jaarlijks straffeloos hele regenwouden affakkelt. Of misschien valt er wat te regelen in de buurt van China, waar de hele bevolking erop los walmt. Maar mijn absolute favoriet zijn de olievelden die massaal in brand werden gestoken na de bevrijding van Koeweit. Geloof me, daar zijn ze echt wel gewend aan een beetje rook!”

smoking

Ach, wat moet dat heerlijk zijn, de zon te zien opkomen in je eigen land terwijl je op je veranda je eerste pakje sigaretten van die dag wegwerkt en weet dat het nog gewaardeerd wordt ook …!

[Fotolicentie: http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/]

Een reactie plaatsen

Olympische Spelen – de evaluatie

De avonturen van onze Olympische ploeg waren dit jaar opmerkelijk te noemen. De reacties blijken nog opmerkelijker. Zo zijn er veel lovende woorden voor ‘de ploeg als geheel’ en moet de chef de mission het ontgelden vanwege het verstoren van die eenheid.

Winners

Eigenlijk gingen we ervan uit dat de Spelen voor mensen als Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk en Dafne Schippers maar een formaliteit waren. We wisten wat ze in huis hadden en we twijfelden er niet aan dat ze het in Rio konden waarmaken. Doch in het leven is niets zeker en dan moet je ook nog een beetje geluk hebben. Dat geluk was dit keer vooral weggelegd voor atleten in andere disciplines, die ervoor zorgden dat de hoeveelheid meegebrachte medailles op peil bleef. Want dat schijnen sommigen nogal belangrijk te vinden. Dat die ‘sommigen’ zich hoofdzakelijk in de gelederen van NOC/NSF bevinden, zal niemand verbazen.

Hoewel wij Nederlanders er niet voor terugdeinzen om onze sporters bij de minste of geringste tegenvallende prestatie als ‘losers’ af te schilderen, waren we ditmaal opvallend mild in ons oordeel. Zelfs een loser als Yuri van Gelder kreeg van ons het voordeel van de twijfel en we vonden zijn verbanning uit het Olympisch dorp eerder een tragedie dan een stommiteit. Misschien komt onze mildheid door de uitgebreide verslaggeving, die ervoor zorgde dat we ons allemaal betrokken gingen voelen met de ups en downs van onze olympiërs. Hoe meer feiten je kent, hoe objectiever je oordeel, zogezegd. En laten we eerlijk zijn, van mensen als Schippers en ‘Kromo’ wisten we al lang waartoe ze in staat waren, dus die hoefden zich voor ons niet meer te bewijzen.

and losers

Ranomi zei in een talkshow dat ze verrast was door de eenheid die de gezamenlijke Olympische ploeg teweeg had gebracht in Nederland en die zich uitte in de vorm van veel positieve reacties. Het publiek schaart zich kennelijk achter de atleten en niet achter de wegens gebrek aan gewicht omhooggevallen hotemetoten van NOC/NSF. Die laatsten werden overduidelijk vertegenwoordigd door de de chef de mission, Maurits Hendriks. Als ‘uitvoerende macht’ liet hij graag zien de touwtjes in handen te hebben, maar erg schoon bleken die touwtjes niet. Door het wegsturen van Van Gelder kreeg hij direct al de schijn tegen. Die schijn werd werkelijkheid toen hij liet zien geen enkele boodschap te hebben aan de Olympische gedachte ‘meedoen is belangrijker dan winnen’. Zo vond hij het nogal een punt dat hij met minder medailles naar huis moest dan er vier jaar geleden behaald werden. Door iedereen die ‘klaar’ was onverbiddelijk uit het Olympisch dorp te verwijderen en meteen op het eerste vliegtuig naar huis te zetten heeft hij zich pas echt onsterfelijk belachelijk gemaakt. Immers, je gaat als ploeg, je presenteert je als ploeg, je steunt elkaar als ploeg, je bent als ploeg bij de afscheidsceremonie en je komt als ploeg terug. Zo werkt dat, mijnheer Hendriks.

Het moge dus duidelijk zijn welke lessen er getrokken kunnen worden uit de manier waarop NOC/NSF meent met onze olympiërs te kunnen omgaan. En als we over vier jaar naar Tokio gaan, is er in elk geval één figuur die op voorhand mag thuisblijven. En daarmee bedoelen we niet Yuri van Gelder …

Baron Pierre de Coubertin

Daar zit-ie hoor, baron Pierre de Coubertin, uitvinder van de Olympische Spelen. Zijn motto was ‘meedoen is belangrijker dan winnen’. Als hij zou weten wat daar uiteindelijk van terechtgekomen is, zou hij zich driemaal omdraaien in zijn graf …

[Fotolicentie: http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/]

Een reactie plaatsen

Verlate zomer zoekt zondebok

Op onze Facebookpagina plaatsten wij onlangs een leeszaam stukje naar aanleiding van het officieel mislukt verklaren van deze zomer. En niemand minder dan weerman Gerrit Hiemstra stak zijn kop boven het maaiveld uit om Nederland daarvan op de hoogte te brengen. Dat had grote gevolgen voor veel landgenoten, zoals u hieronder (nogmaals) kunt lezen. En toen werd het opeens bloedheet buiten en was het Hiemstra zelf die in de problemen kwam. En zijn collega’s? Lees hier het hele verhaal.

Op 16-8 schreven wij:

Er werd al een paar weken met nerveuze spanning naar uitgekeken, maar gisteravond was het dan toch zover – weerman Gerrit Hiemstra erkende schoorvoetend dat het officieel is: we hebben een k*tzomer. Weliswaar niet volkomen k*t, want de tempera- turen zijn redelijk normaal en neerslag is er nauwelijks, maar toch.

De gevolgen van deze mededeling lieten niet lang op zich wachten. Sinds vanochtend vroeg staan er lange rijen voor de reisbureaus van mensen die nog even een ‘last minute’-reisje willen maken, desnoods naar Griekenland of Turkije. En volgens onbevestigde berichten zijn er inmiddels minstens drie strandtenthouders aangetroffen die zich verhangen hebben in hun eigen uitspanning. Van een vierde wordt aange- nomen dat hij zich, samen met zijn strandtent, door een bulldozer de zee in heeft laten schuiven. Langs de hele kustlijn moesten boze recreanten door de politie tot bedaren worden gebracht. Windsurfers sloegen er hun planken in tweeën en Duitsers weigerden hun kuil uit te komen. In het noorden des lands brandde onder verdachte omstandigheden een ijsfabriek af.

Uiteraard heeft de officiële status van k*tzomer ook zijn uitwerking op het agrarische deel der natie; bij het ministerie van Landbouw staat de telefoon roodgloeiend door klagende boeren die een compensatie eisen van de staat. Gezien alle commotie overweegt het KNMI om volgend jaar al begin juli te spreken van een k*tzomer.

En nu kunnen wij eraan toevoegen:

Weerman Gerrit Hiemstra is teruggeroepen van zijn vakantieadres op Antarctica om publiekelijk bakzeil te halen en excuses aan te bieden. Onlangs verklaarde hij plechtig dat de zomer van 2016 volkomen k*t was, maar hij bleek te vroeg gejuicht te hebben (waarschijnlijk omdat hij op vakantie wilde); de hittegolf plaatste deze zomer opeens in de top tien. Zelfs het Nationaal Hitteplan werd weer onder uit een la gehaald en men schijnt niet van plan te zijn dat op korte termijn weer terug te stoppen.

Wat de gevolgen zullen zijn van Hiemstra’s openbare boetedoening, is onzeker. Veel mensen vertrokken alsnog naar zonniger oorden om vakantieweer mee te kunnen maken, en zij zouden wel eens met uitgebreide schadeclaims kunnen komen. Het KNMI voorziet echter weinig financiële problemen; “Als de nood aan de man komt ontslaan we als eerste die incompetente Gerrit Hiemstra,” aldus een schouder- ophalend directielid.

Andere weermannen en -vrouwen maken zich weinig zorgen om hun positie. En zeker Piet Paulusma niet; hij geniet een vrijwel onaantastbare status, zowel bij SBS6 als als wzp’er (weerman zonder personeel). Zijn aandoenlijke presentatie zorgt ervoor dat hij bij de kijkers niet meer stuk kan, zelfs als hij blunder op blunder zou stapelen. Zelf zegt hij daarover: “Natuurlijk, ik ben maar een eenvoudige boerenl*l, maar wel zo slim om mijn foute verwachtingen te camoufleren door op locatie te presenteren – dan letten de kijkers niet zo goed op wat ik allemaal zeg. Hoe onzekerder ik ben over het weerbeeld, hoe groter het evenement waar ik naartoe ga; dan val ik minder op. Mocht ik er een keer faliekant naast zitten, dan compenseer ik dat door voor mijn eerst- volgende weersverwachting een tehuis vol uitgedroogde bejaarden te kiezen of een afgebrande kinderboerderij. Dan hebben de kijkers wel iets anders om over te zaniken dan het weer!”

weerfoto ~4

Nadat de zomer van 2016 officieel het label ‘k*tzomer’ kreeg, spoedden veel landgenoten zich alsnog naar oorden waar mooi weer wél gegarandeerd kan worden. Populairste last-minute bestemmingen: Jemen, Zuid-Soedan en natuurlijk de Gobi woestijn!

[Fotolicentie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/]

Een reactie plaatsen

Olympisch dossier

Hèhè, het zit erop. De Olympische Spelen zijn afgelopen en de rest van het jaar kunnen we vullen met de nabeschouwingen. Onze berichtgeving over Rio 2016 vond nagenoeg geheel op Facebook plaats. Maar mogelijk waren er lezers die liever vakantie vierden of extreem allergisch zijn geworden voor dat sociale medium. Daarom volgt hier een opsomming van de betrokken berichten in de volgorde waarin ze verschenen zijn.

Riool de Janeiro

De Olumpische spelen van dit jaar kunnen op voorhand al de boeken is als ‘rampzaligste ooit’. Men dacht er goed aan te doen Brazilië de eer te gunnen, maar da’s natuurlijk vragen om moeilijkheden aangezien de gemiddelde Braziliaan liever de hele dag in zijn string over het strand van Copacabana loopt te paraderen dan ergens werk van maakt. Misschien komt het met de stadions net op tijd goed, zonder de garantie dat de hele handel niet instort, maar bij het ‘Riool de Janeiro’, zoals de baai aldaar bekendstaat, dreigt een regelrechte ramp. Het is de bedoeling dat het watersportgedeelte van de Spelen er plaatsvindt. En wie goed kijkt kan tussen het afval, de gedumpte chemicaliën en de menselijke uitwerpselen inderdaad nog wat water ontdekken. De watersporters mogen in geen geval lijfelijk contact maken met deze troepsoep, omdat ze dan gegarandeerd allerlei dodelijke ziektes oplopen. Wie onverhoopt water binnenkrijgt, haalt zelfs de wal niet levend.

De sporters, die zich al jaren suf trainen, lijkt dit allemaal niet zo te boeien; zij zijn totaal verblind door het idee een medaille te halen, en de rest is bijzaak.

Het Olumpies Comité van Brazilië heeft inmiddels erkend dat er een probleem is, dat is ontstaan door een communicatiestoornis. Men had begrepen dat het de bedoeling was dat de zwemmers het niet tegen elkaar moesten opnemen, maar tegen de lokale waterratten. Het lijkt er sterk op dat dat inderdaad gaat gebeuren.

Passende maatregelen

Volgens onbevestigde berichten heeft premier Rutte midden in de nacht alle leden van de nationale olumpische ploeg uit bed laten halen en naar de lobby van zijn hotel laten komen om ze eens stevig toe te spreken. Hij zou razend zijn omdat de door hem beloofde medailleregen tot nu toe is uitgebleven.

Een toevallig passerende Oranjefan beweert dat hij Rutte hoorde zeggen: “Onder mijn leiding dacht heel Nederland dat jullie wel even over de rest van de wereld heen zouden walsen nu de Russen er niet bij zijn. Maar wat ik gezien heb was zwaar klote! Het ergste is nog dat jullie mij in mijn hemd lieten staan in het bijzijn van de koning, die speciaal dat hele tyfuseind hierheen gevlogen is om jullie aan te komen moedigen. En ook ik heb mijn supergeheime vakantieadres afgebroken om hier te kunnen zijn. Nou, ik had net zo goed thuis kunnen blijven, want blijkbaar denken jullie dat meedoen belangrijker is dan winnen …! Of hebben jullie soms zoiets van: laat Dafne de kastanjetten maar uit het vuur halen?!”

De premier schijnt met ‘passende maatregelen’ gedreigd te hebben voor iedere atleet die zonder medaille om zijn/haar nek straks op Schiphol landt, daarmee zinspelend op een enkeltje Mali of een rondvlucht met Julian Poch.

De zaak-Van Gelder I

De naar huis gestuurde turner Yuri van Gelder wil zijn heenzending aanvechten, maar lijkt weinig kans te maken bij de rechter. Van Gelder had ook vóór het ‘HHH-incident’ al moeite om zich aan de afspraken te houden, zo blijkt nu. Dus zijn kort geding is waarschijnlijk bij voorbaat een verloren zaak.

Yuri’s advocaat denkt daar echter heel anders over. Hij gaat namelijk aanvoeren dat Van Gelder in Brazilië ontvoerd is door aliens, net op het moment dat hij naar zijn bed wilde, en vervolgens 40 kilometer verderop gedropt werd in de buurt van het HHH (Holland Heineken House). Yuri zou daar naar binnen zijn gestapt om een taxi te bellen, doch werd meteen op de schouders genomen door de feestende officials, die hem bovendien tal van alcoholische versnaperingen aanboden voor de schrik.

De advocaat wil hiermee aansturen op ‘gerede twijfel’ omdat ontvoering door aliens een typisch geval van overmacht is en opzet door Van Gelder hierdoor niet te bewijzen valt.

Huldiging roeisters

Dat het in het Holland Heineken House ook feest kan zijn zonder Yuri van Gelder bewees de huldiging van roeisters Maaike Head en Ilse Paulis. De dames behaalden een gouden plak (ieder de helft) in de categorie ‘twee met zonder stuurvrouw’.

Tijdens de festiviteiten kon de chef de mission het niet laten om het podium op te klimmen en een toespraak te houden. Hij zei onder andere: “Deze gouden meiden moesten roeien met de riemen die ze hadden, maar weigerden bakzeil te halen. Van de concurrentie lieten zij geen spaan heel. Die moest erkennen dat ook de beste zeeman wel eens nat wordt in het zicht van de haven. Hoewel ik maar een eenvoudige landrot ben wil ik, in mijn rol van chef de mission, niet afwimpelen dat de beste stuurlui blijkbaar aan wal staan. Al zeg ik daarbij dat er bij een zilveren medaille nog geen kind overboord was geweest, hoor; beter een anker kwijt dan het hele schip, toch? Goed, genoeg dronken zeemansgelul, ik ga aftuigen voor iedereen onder zeil is. Wat mij betreft is het de rest van de avond pompen of verder zuipen!”

De roeisters luisterden quasi geboeid naar het verhaal, maar zeiden later dat de toespraak kant noch wal raakte.

De zaak-Van Gelder II

Een der advocaten van Yuri van Gelder heeft zich laatdunkend uitgelaten over de berichtgeving van het verloren kort geding dat de topturner had aangespannen nadat hij naar huis gestuurd was. In een verklaring liet de raadsman weten: “De media’s hebben een foutieve inpenetratie gegeven van de gerechterlijke uitspraak. Hun concluzie dat onze kliant Sloeri van G. niet meer welkom is op de Olimpiese Spelen, laat staan op de openbare rijweg in Rio, is onzin. De rechter legt Van G. geen strooibreed in de weg om terug te keren naar Barzilië en de Spelen bij te wonen. Hij hoeft zich daarbij niks aan te trekken van trainers en hotemetoten van het NOC. Mijn kliant is, kortom, vrij om te gaan en stil te staan waar hij wil.”

Op de vraag waar Yuri nu is, kregen wij als antwoord: “Van G. was zó teleurgesteld in de uitspraak dat hij het eerste het beste vliegtuig naar Rio heeft genomen om zich eens goed te gaan bezatten in het HHH, waar hij heeft afgesproken met Ranomi en Dafne.”

PdV over Rio

Het blijft een raadsel waarom de Nederlandse favorieten (een enkeling daargelaten) massaal falen op de Oluimpiese Spelen. Zelfs Psycholoog des Vaderlands Murf Barstenbroertje worstelt om met een aanvaardbare verklaring te komen. Hij zegt: “Diep in mijn hoofd vermoed ik dat het komt door het enthousiasme van de fans. In ons land krijgen goed presterende atleten al snel de status van ‘toppertje’ zodat zij zich kunnen laten bewieroken door het oranjelegioen. Dat laatste, mede onder aanvoering van de echte Oranjes, geeft de sporters al snel het gevoel een onverwoestbare heldenstatus te hebben en daardoor tot de besten van de wereld te behoren. Maar wie boven in de boom zit kan natuurlijk alleen maar naar beneden donderen …”

Barstenbroertje denkt dat dit mede de reden is dat minder bekende sporters er nu wél met het goud vandoor gaan; zonder de sociale druk kunnen zij onbelemmerd presteren.

Een andere gedachte die bij de Psycholoog des Vaderlands opborrelt is dat er sprake lijkt van het zg. ‘Ipanema-effect’. “Brazilië, dat is zon, zee, strand en dus het ultieme vakantiegevoel. Als dat vat op je krijgt denk je als topsporter waarschijnlijk: “Ach wat, weg met die uitsloverij – je leeft maar één keer!”

En volgende week beschouwen wij na.

Een reactie plaatsen

Daar zijn we weer!

Op veler verzoek plaatsen wij onze korte Facebook-berichten voortaan ook hier. Dat heeft een logische reden: in sommige contreien verbiedt de kerk haar volgelingen om actief te zijn op sociale media. Omdat juist deze arme schapen erbij gebaat zijn om behoorlijk geïnformeerd te worden, breiden wij onze service nog verder uit.

‘Zomer’

Er werd al een paar weken met nerveuze spanning naar uitgekeken, maar gisteravond was het dan toch zover – weerman Gerrit Hiemstra erkende schoorvoetend dat het officieel is: we hebben een k*tzomer. Weliswaar niet volkomen k*t, want de temperaturen zijn redelijk normaal en neerslag is er nauwelijks, maar toch.

De gevolgen van deze mededeling lieten niet lang op zich wachten. Sinds vanochtend vroeg staan er lange rijen voor de reisbureaus van mensen die nog even een ‘last minute’-reisje willen maken, desnoods naar Griekenland of Turkije. En volgens onbevestigde berichten zijn er inmiddels minstens drie strandtenthouders aangetroffen die zich verhangen hebben in hun eigen uitspanning. Van een vierde wordt aangenomen dat hij zich, samen met zijn strandtent, door een bulldozer de zee in heeft laten schuiven. Langs de hele kustlijn moesten boze recreanten door de politie tot bedaren worden gebracht. Windsurfers sloegen er hun planken in tweeën en Duitsers weigerden hun kuil uit te komen. In het noorden des lands brandde onder verdachte omstandigheden een ijsfabriek af.

Uiteraard heeft de officiële status van k*tzomer ook zijn uitwerking op het agrarische deel der natie; bij het ministerie van Landbouw staat de telefoon roodgloeiend door klagende boeren die een compensatie eisen van de staat. Gezien alle commotie overweegt het KNMI om volgend jaar al begin juli te spreken van een k*tzomer.