Een reactie plaatsen

Olympisch dossier

Hèhè, het zit erop. De Olympische Spelen zijn afgelopen en de rest van het jaar kunnen we vullen met de nabeschouwingen. Onze berichtgeving over Rio 2016 vond nagenoeg geheel op Facebook plaats. Maar mogelijk waren er lezers die liever vakantie vierden of extreem allergisch zijn geworden voor dat sociale medium. Daarom volgt hier een opsomming van de betrokken berichten in de volgorde waarin ze verschenen zijn.

Riool de Janeiro

De Olumpische spelen van dit jaar kunnen op voorhand al de boeken is als ‘rampzaligste ooit’. Men dacht er goed aan te doen Brazilië de eer te gunnen, maar da’s natuurlijk vragen om moeilijkheden aangezien de gemiddelde Braziliaan liever de hele dag in zijn string over het strand van Copacabana loopt te paraderen dan ergens werk van maakt. Misschien komt het met de stadions net op tijd goed, zonder de garantie dat de hele handel niet instort, maar bij het ‘Riool de Janeiro’, zoals de baai aldaar bekendstaat, dreigt een regelrechte ramp. Het is de bedoeling dat het watersportgedeelte van de Spelen er plaatsvindt. En wie goed kijkt kan tussen het afval, de gedumpte chemicaliën en de menselijke uitwerpselen inderdaad nog wat water ontdekken. De watersporters mogen in geen geval lijfelijk contact maken met deze troepsoep, omdat ze dan gegarandeerd allerlei dodelijke ziektes oplopen. Wie onverhoopt water binnenkrijgt, haalt zelfs de wal niet levend.

De sporters, die zich al jaren suf trainen, lijkt dit allemaal niet zo te boeien; zij zijn totaal verblind door het idee een medaille te halen, en de rest is bijzaak.

Het Olumpies Comité van Brazilië heeft inmiddels erkend dat er een probleem is, dat is ontstaan door een communicatiestoornis. Men had begrepen dat het de bedoeling was dat de zwemmers het niet tegen elkaar moesten opnemen, maar tegen de lokale waterratten. Het lijkt er sterk op dat dat inderdaad gaat gebeuren.

Passende maatregelen

Volgens onbevestigde berichten heeft premier Rutte midden in de nacht alle leden van de nationale olumpische ploeg uit bed laten halen en naar de lobby van zijn hotel laten komen om ze eens stevig toe te spreken. Hij zou razend zijn omdat de door hem beloofde medailleregen tot nu toe is uitgebleven.

Een toevallig passerende Oranjefan beweert dat hij Rutte hoorde zeggen: “Onder mijn leiding dacht heel Nederland dat jullie wel even over de rest van de wereld heen zouden walsen nu de Russen er niet bij zijn. Maar wat ik gezien heb was zwaar klote! Het ergste is nog dat jullie mij in mijn hemd lieten staan in het bijzijn van de koning, die speciaal dat hele tyfuseind hierheen gevlogen is om jullie aan te komen moedigen. En ook ik heb mijn supergeheime vakantieadres afgebroken om hier te kunnen zijn. Nou, ik had net zo goed thuis kunnen blijven, want blijkbaar denken jullie dat meedoen belangrijker is dan winnen …! Of hebben jullie soms zoiets van: laat Dafne de kastanjetten maar uit het vuur halen?!”

De premier schijnt met ‘passende maatregelen’ gedreigd te hebben voor iedere atleet die zonder medaille om zijn/haar nek straks op Schiphol landt, daarmee zinspelend op een enkeltje Mali of een rondvlucht met Julian Poch.

De zaak-Van Gelder I

De naar huis gestuurde turner Yuri van Gelder wil zijn heenzending aanvechten, maar lijkt weinig kans te maken bij de rechter. Van Gelder had ook vóór het ‘HHH-incident’ al moeite om zich aan de afspraken te houden, zo blijkt nu. Dus zijn kort geding is waarschijnlijk bij voorbaat een verloren zaak.

Yuri’s advocaat denkt daar echter heel anders over. Hij gaat namelijk aanvoeren dat Van Gelder in Brazilië ontvoerd is door aliens, net op het moment dat hij naar zijn bed wilde, en vervolgens 40 kilometer verderop gedropt werd in de buurt van het HHH (Holland Heineken House). Yuri zou daar naar binnen zijn gestapt om een taxi te bellen, doch werd meteen op de schouders genomen door de feestende officials, die hem bovendien tal van alcoholische versnaperingen aanboden voor de schrik.

De advocaat wil hiermee aansturen op ‘gerede twijfel’ omdat ontvoering door aliens een typisch geval van overmacht is en opzet door Van Gelder hierdoor niet te bewijzen valt.

Huldiging roeisters

Dat het in het Holland Heineken House ook feest kan zijn zonder Yuri van Gelder bewees de huldiging van roeisters Maaike Head en Ilse Paulis. De dames behaalden een gouden plak (ieder de helft) in de categorie ‘twee met zonder stuurvrouw’.

Tijdens de festiviteiten kon de chef de mission het niet laten om het podium op te klimmen en een toespraak te houden. Hij zei onder andere: “Deze gouden meiden moesten roeien met de riemen die ze hadden, maar weigerden bakzeil te halen. Van de concurrentie lieten zij geen spaan heel. Die moest erkennen dat ook de beste zeeman wel eens nat wordt in het zicht van de haven. Hoewel ik maar een eenvoudige landrot ben wil ik, in mijn rol van chef de mission, niet afwimpelen dat de beste stuurlui blijkbaar aan wal staan. Al zeg ik daarbij dat er bij een zilveren medaille nog geen kind overboord was geweest, hoor; beter een anker kwijt dan het hele schip, toch? Goed, genoeg dronken zeemansgelul, ik ga aftuigen voor iedereen onder zeil is. Wat mij betreft is het de rest van de avond pompen of verder zuipen!”

De roeisters luisterden quasi geboeid naar het verhaal, maar zeiden later dat de toespraak kant noch wal raakte.

De zaak-Van Gelder II

Een der advocaten van Yuri van Gelder heeft zich laatdunkend uitgelaten over de berichtgeving van het verloren kort geding dat de topturner had aangespannen nadat hij naar huis gestuurd was. In een verklaring liet de raadsman weten: “De media’s hebben een foutieve inpenetratie gegeven van de gerechterlijke uitspraak. Hun concluzie dat onze kliant Sloeri van G. niet meer welkom is op de Olimpiese Spelen, laat staan op de openbare rijweg in Rio, is onzin. De rechter legt Van G. geen strooibreed in de weg om terug te keren naar Barzilië en de Spelen bij te wonen. Hij hoeft zich daarbij niks aan te trekken van trainers en hotemetoten van het NOC. Mijn kliant is, kortom, vrij om te gaan en stil te staan waar hij wil.”

Op de vraag waar Yuri nu is, kregen wij als antwoord: “Van G. was zó teleurgesteld in de uitspraak dat hij het eerste het beste vliegtuig naar Rio heeft genomen om zich eens goed te gaan bezatten in het HHH, waar hij heeft afgesproken met Ranomi en Dafne.”

PdV over Rio

Het blijft een raadsel waarom de Nederlandse favorieten (een enkeling daargelaten) massaal falen op de Oluimpiese Spelen. Zelfs Psycholoog des Vaderlands Murf Barstenbroertje worstelt om met een aanvaardbare verklaring te komen. Hij zegt: “Diep in mijn hoofd vermoed ik dat het komt door het enthousiasme van de fans. In ons land krijgen goed presterende atleten al snel de status van ‘toppertje’ zodat zij zich kunnen laten bewieroken door het oranjelegioen. Dat laatste, mede onder aanvoering van de echte Oranjes, geeft de sporters al snel het gevoel een onverwoestbare heldenstatus te hebben en daardoor tot de besten van de wereld te behoren. Maar wie boven in de boom zit kan natuurlijk alleen maar naar beneden donderen …”

Barstenbroertje denkt dat dit mede de reden is dat minder bekende sporters er nu wél met het goud vandoor gaan; zonder de sociale druk kunnen zij onbelemmerd presteren.

Een andere gedachte die bij de Psycholoog des Vaderlands opborrelt is dat er sprake lijkt van het zg. ‘Ipanema-effect’. “Brazilië, dat is zon, zee, strand en dus het ultieme vakantiegevoel. Als dat vat op je krijgt denk je als topsporter waarschijnlijk: “Ach wat, weg met die uitsloverij – je leeft maar één keer!”

En volgende week beschouwen wij na.

Een reactie plaatsen

Daar zijn we weer!

Op veler verzoek plaatsen wij onze korte Facebook-berichten voortaan ook hier. Dat heeft een logische reden: in sommige contreien verbiedt de kerk haar volgelingen om actief te zijn op sociale media. Omdat juist deze arme schapen erbij gebaat zijn om behoorlijk geïnformeerd te worden, breiden wij onze service nog verder uit.

‘Zomer’

Er werd al een paar weken met nerveuze spanning naar uitgekeken, maar gisteravond was het dan toch zover – weerman Gerrit Hiemstra erkende schoorvoetend dat het officieel is: we hebben een k*tzomer. Weliswaar niet volkomen k*t, want de temperaturen zijn redelijk normaal en neerslag is er nauwelijks, maar toch.

De gevolgen van deze mededeling lieten niet lang op zich wachten. Sinds vanochtend vroeg staan er lange rijen voor de reisbureaus van mensen die nog even een ‘last minute’-reisje willen maken, desnoods naar Griekenland of Turkije. En volgens onbevestigde berichten zijn er inmiddels minstens drie strandtenthouders aangetroffen die zich verhangen hebben in hun eigen uitspanning. Van een vierde wordt aangenomen dat hij zich, samen met zijn strandtent, door een bulldozer de zee in heeft laten schuiven. Langs de hele kustlijn moesten boze recreanten door de politie tot bedaren worden gebracht. Windsurfers sloegen er hun planken in tweeën en Duitsers weigerden hun kuil uit te komen. In het noorden des lands brandde onder verdachte omstandigheden een ijsfabriek af.

Uiteraard heeft de officiële status van k*tzomer ook zijn uitwerking op het agrarische deel der natie; bij het ministerie van Landbouw staat de telefoon roodgloeiend door klagende boeren die een compensatie eisen van de staat. Gezien alle commotie overweegt het KNMI om volgend jaar al begin juli te spreken van een k*tzomer.

Een reactie plaatsen

Vak!

Beste lezers,

Ook wij van de redactie hebben wel eens de behoefte om iets zinvols te doen, en daar leent een vakantie zich in ons geval het beste voor. Dus zwermen wij een paar weekjes uit over de wereldbol om te redden wat er nog te redden valt. Uitpuilende vluchtelingenkampen, grootscheepse terreuraanslagen of verwoeste kassen met een verloren komkommeroogst – wij draaien er onze handen niet voor om!

Onze inmiddels roemruchte korteberichtenservice op Facebook gaat intussen onverdroten door, zodat u in elk geval niet verstoken blijft van het meer triviale nieuws.

Wij hopen dat u desondanks een geslaagde vakantie heeft!

De redactie

Een reactie plaatsen

Kledingontwerper tegengehouden die naar IS wilde

Personeel van vliegveld Eindhoven alarmeerde gisteren de politie omdat zij een man met een kledingrek op het platform zagen lopen. De politie heeft man en kledingrek meegenomen voor verhoor. Inmiddels is bevestigd dat het gaat om R.D., bekend van het programma ‘Roy Donders, narcist van het zuiden’. Hij wilde naar Noord-Irak om Islamitische Staat stilistisch bij te staan.

BB’er

R.D. werd in 2013 een Bekende Brabander dankzij een reality-serie rond zijn persoon. Hij is de bedenker van het zogenaamde ‘huispak’, een soort lubberende hansop die alleen geschikt is om in de strikte privésfeer gedragen te worden.

D. kwam de laatste paar jaar niet alleen positief in het nieuws. Zo bleken zijn huispakken spontaan uit elkaar te vallen, net als zijn relaties. Naar eigen zeggen is het eerste probleem verholpen toen hij de bezitters duidelijk maakte dat de pakken alleen bedoeld waren om aan te trekken en er vervolgens mee voor de tv te gaan zitten. Elke overbodige beweging zou in principe schadelijk kunnen zijn voor de – vaak met kitscherige glitter afgezette – huispakken. Voor het laatste WK voetbal bracht hij speciale oranje juichpakken op de markt, waarvan de goedkope kleurstof ging afgeven op de huid wanneer de drager begon te transpireren. Voormalige dragers ervan zijn nog steeds te herkennen aan hun wortelkleurige huid.

Ook haalde R.D. zich de afkeer van zijn plaatsgenoten op de hals door zijn aan- stellerige gedrag, wat nog verergerd werd toen RTL hem als ‘zanger’ ging afficheren. Enkele keren moest hij een optreden voortijdig beëindigen omdat het publiek grote hoeveelheden bier naar zijn gekrulde hoofd smeet. Zelf vond hij dat vooral jammer voor zijn fans, doch, gezien de reacties van het publiek, waren die er helemaal niet.

AIVD

Ondanks zijn (althans, volgens RTL) succes voelde D. zich steeds minder op zijn gemak in Brabant, waar homoseksualiteit nog altijd als een ziekelijke doodzonde beschouwd wordt, welke bestraft dient te worden door de zondaar van de kerktoren te gooien. Hij had zich dan ook laten ontvallen te willen vertrekken – woorden waarop de AIVD momenteel reageert als door een wesp gestoken.

Toen D. zich in Eindhoven naar z’n vliegtuig richting Irak begaf, was de politie dan ook binnen anderhalf uur ter plaatse om hem in te rekenen. Na enkele uren hardhandig verhoord te zijn gaf hij toe met een speciaal ontworpen kledinglijn naar IS te willen afreizen. Volgens D. hadden de strijders van IS hun slechte reputatie vooral te danken aan hun slordig ogende garderobe, en daar wilde hij wat aan doen. Zo had hij een huispakvariant bij zich in de kleur zwart met de tekens van de IS-vlag erop gedrukt. Daarnaast had hij de pakken van dubbel gestikte naden voorzien om te voorkomen dat deze tijdens de gevechten uit elkaar zouden vallen. Op de borst, net onder de kin, was een soort buidel aangebracht waarin men zijn baard kwijt kon, zodat deze tijdens zandstormen niet voor de ogen zou wapperen.

AIVD en politie beschouwen D.’s creatieve oprisping vooralsnog als ‘hulp aan een vijandelijke macht’, en zijn niet van plan hem snel vrij te laten – dit tot grote vreugde van de meeste Brabanders.

Weekdier

In de modewereld is schouderstukophalend gereageerd op de aanhouding van R.D. Zijn vakbroeders en -zusters nemen hem nauwelijks serieus en zien zeker geen concurrent in hem. Sommigen veinzen hem helemaal niet te kennen en slechts een enkeling wenst er meer dan drie woorden aan vuil te maken. Zo verklaart één topstilist: “Die D. is niet meer dan een miezerig, naïef weekdier, dat door RTL als curiositeit naar voren geschoven is. Ook daar nemen ze hem geen seconde serieus en lachen ze zich een breuk om zijn quasi-divagedrag. Maar goed, als stilist ben ik zelf natuurlijk een jaloers kreng, dus dat is míjn mening …”

Donders1 ~1 Rafael Robles L.

Het afgelaste tripje naar Irak zou niet R.D.’s eerste reis zijn geweest. Zo was hij al eens in India, waar hij de enthousiaste volgelingen van ene Harry Klisma voorzag van oranje feestpakken. Zoals de foto bewijst, bleken die helaas niet geheel moessonbestendig.

[Foto: Rafael Robles L./www.everystockphoto.com. Fotolicentie: http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/]

Een reactie plaatsen

Bent u man, vrouw, allebei of geen van beiden?

Enige tijd geleden werd in het NPO 2-programma ‘Hollandsche Zeikers’ gediscuzeurd over een groot probleem waar velen van ons kennelijk mee kampen. De grote vraag was namelijk, “of wij nog wel weten wat ons geslacht is”. In de eeuwen hiervoor was het antwoord altijd: “Nou, dan kijk je toch in je paspoort?” Doch anno hodie volstaat dat niet meer. Is dit een serieus probleem of het zoveelste ‘moet-kunnertje’?

No gender

De meesten van ons kennen waarschijnlijk niet eens een transgender of no-gender – hooguit dat ze er ooit eentje tegen het onduidelijke lijf zijn gelopen in het uitgaansleven in een schimmig Amsterdams achteraftentje van bedenkelijk allooi. Maar volgens Hollandsche Zeikers-presentator Kees Grimbergen is er wel degelijk een maatschap- pelijk probleem. Hij leidde zijn programma namelijk in met de woorden: “Steeds meer Nederlanders twijfelen over hun geslacht”. Mannen in een vrouwenlichaam vice versa, dus. Daarvoor is op zich een aardige oplossing voorhanden, namelijk even grondig je bek laten verbouwen en de rest van je leven hormonen slikken. Wordt door zelfs de goedkoopste basisverzekering vergoed. Dat dit zo gemakkelijk gaat, is voor een aantal mensen blijkbaar reden om nog een stap verder te gaan. Dus zitten we nu opge- scheept met ‘no-genders’, lieden die zich zowel man als vrouw menen te voelen of erger nog, zich tot geen van beide categorieën rekenen …!

Vraagtekens

Omdat onze redactie zich op journalistiek niveau totaal geen raad weet met dit soort grappenmakerij, hebben we onze afdeling Research (een seniele oud-bibliotheek- medewerkster die nooit haar bril kan vinden) gevraagd op zoek te gaan naar een geslachtsspecialist. Die zijn er dus niet in Nederland. Het dichtst bij komt nog mevrouw ir. Weldra Schompus van de Landbouw Hogeschool Wageningen. Dus klopten wij met onze vraagtekens bij haar aan.

Mevrouw Schompus legt uit, dat, voor zo ver haar bekend, de bepaling van het geslacht met behulp van de ogen wordt verricht. Men kijkt dus of men met typisch mannelijke dan wel vrouwelijke kenmerken te maken heeft. Zo simpel is het. Het wordt lastiger als iemand op zeker moment denkt: “Hmm, voel ik mij nu man of vrouw?” Bij mensen kan het lang duren voor men ervan overtuigd is dat men liever een andere geslachts- vermelding in zijn/haar paspoort wenst. Belangrijke voorwaarde is wel, dat men er overeenkomstig dat andere geslacht uit hoort te zien, maar daar weten de medici dus wel raad mee.

De standaardpot

Ir. Schompus vult aan: “In de planten- en dierenwereld is geslachtsverandering niet heel zeldzaam, maar wordt het door de omstandigheden bepaald. Bij mensen is het meer een keuze, die bovendien bewijst dat de kreet ‘lichaam en ziel zijn één’ nergens op slaat. Ook niet na de geslachtsverandering, want je kan niet alle kenmerken van je ‘vorige’ geslacht van je afschudden; er blijft altijd wel iets hangen, om het even plastisch te zeggen.”

Volgens Weldra komt dubbelslachtigheid in de natuur ook voor, dus dat men weigert te kiezen voor man zijn of vrouw zijn, kan zij zich voorstellen. “Problematisch wordt het als mensen zich noch man, noch vrouw voelen. Want meer smaken zijn er niet in Gods ijskarretje. De enige mogelijkheid die ik zie, is dat men alien is, omdat bij hen ook geen uiterlijke geslachtskenmerken worden waargenomen. Die zijn vermoedelijk in de toekomst ook niet meer nodig omdat reproductie via geavanceerde 3D-printers gaat,” aldus Schompus.

Op weg naar huis herinneren we ons nog iets opmerkelijks uit het tv-programma. Er werd gesproken over aangepaste toiletten. Onzin natuurlijk, want iedereen kan op een standaardpot terecht. Dat dit punt aandacht kreeg, doet ons eigenlijk vermoeden dat deze hele uitzending één grote grap was, ware het niet dat de gemeente Utrecht nu met multiseks-toiletten voor mannen, vrouwen en ‘hetten’ komt …

tedsblog_halflife2_354900_h ~1

Wat de rasechte Utrechter vindt van het gezeik over multiseks-toiletpotten wordt wel duidelijk bij het zien van dit shirt, dat naar verluidt inmiddels niet áán te slepen is in de kledingwinkels.

[Fotolicentie: http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/]

Een reactie plaatsen

COLUMN – Buitenlandse Zakken: Brexit – wie volgt?

De toestand in de wereld is voor uw redactie welhaast niet meer te overzien nu overal iedereen overhoop ligt met iedereen overal. Hoogste tijd dus om er een specialist bij te halen die een heldere voorstelling van zaken kan geven. Een onzer (oud-)briefschrijvers was graag bereid dit varkentje voor ons te wassen, daarbij geruggensteund door zijn veeljarige buitenlandervaringen.

In zijn tweede column bespreekt hij de kansen op een Nexit.

door Chrystian-Edouárd Baron van Westerflier de Saedeleer, gelouterd oud-diplomaat

De vraag die (de rest van) de EU bezighoudt na de succesvolle Brexit-poll, is natuurlijk: wat gaan die Hollanders doen …? Gaat er een Nexit komen???

Gelukkig voor u, aandachtige lezer, heb ik tientallen jaren lang trouw alle diplomatieke party’s afgelopen, zodat ik kan bogen op een onvoorstelbare hoeveelheid kennis op dit gebied. Mijn jaren in Harer Majesteits buitenlanddienst hebben mij naar de meest bizarre oorden gevoerd, zoals bijvoorbeeld Urk. Urk was een eiland, totdat een paar ingenieurs de omzomende sloten dichtgooiden en er een gewone vastelandsgemeente van maakten. Doch het typische eilandgevoel bleef; de Urker zou geen seconde twijfelen als hem werd gevraagd of hij weer op een echt eiland zou willen wonen met alle buitenissigheden die daarbij horen. En zo moet men Groot-Brittannië ook zien.

Mark Rutte herinnerde eraan dat zowel de Britten als de Hollanders de wereldzeeën bevoeren en daardoor een zekere macht en status verwierven. Maar er is een essentieel verschil. Waar Holland hoofdzakelijk geïnteresseerd was in handel drijven, veroverden de Engelsen zo ongeveer de halve wereld, om er vervolgens hun typisch Britse stempel op te drukken. Dat geeft al aan hoezeer men in Engeland aan zijn identiteit hecht. De enige vorm van identiteit die de Hollander kent, vertaalt zich in oranje klompen – en dan vooral de handel erin natuurlijk.

Kennelijk weegt de Engelse eigengereidheid een stuk zwaarder dan het financieel gewin dat de EU brengt. In ons land hoeven we daar niet bang voor te zijn, omdat onze hersens en ons gevoel in onze portemonnee wonen. Dat neemt niet weg, dat wij, net als diverse buurlanden van ons, een heel klein beetje doodmoe worden van de bemoeizucht die ‘Brussel’ aan de dag legt. Groen/geel gestreepte dakpannen doen het misschien leuk in Bulgarije, maar dat betekent niet dat Nederland of Denemarken erop zitten te wachten. In Brussel is men echter zó in zijn nopjes met zijn machtspositie, dat men geen oog meer lijkt te hebben voor de culturele verschillen tussen de lidstaten.

Als de EU er niet in slaagt de deelnemende landen hun eigen karakter te laten behouden, blijft een volgende ‘exit’ op de loer liggen. Dat hoeft geen ramp te zijn, als men míjn briljante idee omarmt: landen die willen uittreden moeten samen een nieuw bondgenootschap vormen dat zich alleen bezighoudt met handelsbetrekkingen en verder niets. Voor alle overige zaken zijn de afzonderlijke landen mans genoeg om hun eigen grenzen te trekken.

Een reactie plaatsen

Topsporters staan/liggen binnenkort allemaal op straat

Het is misschien vloeken in de kerk nu we een ouderwetse sportzomer beleven, maar de toekomst ziet er somber uit voor de topsporter omdat het lichamelijke aspect geheel dreigt te verdwijnen. Oorzaak is de enorme vlucht die ‘gaming’ neemt. Daarin gaan inmiddels miljoenen om. Binnen enkele jaren wordt sport alleen nog beoefend via de computer en kan Papendal de tent sluiten.

Bankstel

Bij sport gaat het van oudsher om de lichamelijke prestatie. Wie beroepssporter wil worden moet zich heel wat ontberingen getroosten en vanaf de prille jeugd keihard trainen en alleen maar spaghetti eten. En dat biedt dan nog geen enkele garantie voor succes, laat staan een acceptabel inkomen. Daarnaast eisen blessures, stimulerende middelen en zakelijke beslommeringen vroeger of later hun tol. Kortom, men moet een heel masochistische inslag hebben om zich sportman of -vrouw te mogen noemen. Aan al deze lichamelijk ellende komt echter binnen afzienbare tijd een einde.

De sporter-van-de-toekomst heeft niet meer nodig dan zijn hersens, een computer, een paar snelle vingers en een comfortabel bankstel waarop het ongegeneerd onderuit- zakken is. Nu al trekken gamers volle zalen, net als ooit de sportstadions. Menigeen weet zijn spelverslaving om te zetten in klinkende munt doordat toeschouwers in de rij staan om tientallen, zo niet honderden euro’s of dollars neer te tellen om getuige te mogen zijn van een avondje computerspelletjes spelen op topniveau.

Wii volgt …?

Deze ontwikkelingen trekken ook de aandacht van de ‘ouderwetse’ sportwereld. De onmisbare sponsors zien meer in de virtuele wereld dan in een fysiek strijdtoneel. De afnemende sponsorgelden zullen de reguliere organisaties dwingen de bakens te verzetten, en daar lijkt niet iedereen ongelukkig mee. Zo heeft de minister van Volksgezondheid laten doorschemeren dat blessures zo langzamerhand een bizar hoog beslag leggen op de medische voorzieningen. Zij denkt dat, als er niet meer fysiek gesport wordt, het aantal verwondingen dusdanig zal afnemen, dat de helft van de ziekenhuizen gesloten kan worden en ook de premies voor de basisverzekering zullen halveren.

Uiteraard zijn er betweters die hierop reageren door erop te wijzen dat op de bank hangen ook niet goed is voor het menselijk gestel. Maar de minister wijst er fijntjes op dat haar taak in feite alleen is om de huidige begroting sluitend te krijgen en dus zo veel mogelijk te bezuinigen. Bovendien is er voor onherstelbare ADHD’ers altijd nog de mogelijkheid om te gaan wii’en. Deze spelvorm maakt het mogelijk om voor de tv en gehesen in veelkleurige, hyperstrakke outfitjes allerlei quasi-sportieve bewegingen te maken. Voordeel is, dat men er het huis niet voor uit hoeft en zich dus bij nacht en ontij in het zweet kan werken zonder dat de buren meewarig lachend toekijken. De populariteit van wii is al een aanwijzing dat veel sporters het zichzelf zo makkelijk mogelijk willen maken. De volgende, logische stap is dus om alle activiteit aan de computerspelpersonages over te laten en zelf zo bewegings- en risicoloos mogelijk bezig te zijn.

Wat nu?

Wat er straks van al die klassieke topsporters terecht moet komen, is onduidelijk. Gevreesd wordt dat velen aan lager wal zullen raken door verwaarlozing van hun lijf, vraatzucht en totaal gebrek aan inkomsten, om van de hoon van hun medeburgers maar te zwijgen. Aan de andere kant verzanden nu ook veel sportcarrières doordat men via ongure managers de criminaliteit ingeloodst wordt, lichamelijk en geestelijk aftakelt als gevolg van jarenlang gebruik van verboden middelen of door al dat bewegen te maken krijgt met een vroegtijdig versleten hart. Ex-turnster Verona van de Leur bewijst overigens dat porno een leuk alternatief kan zijn voor wie per se lichamelijk bezig wil blijven.

Jongeren die de ambitie koesteren om later topsport te gaan bedrijven, hebben in elk geval voortaan de gelegenheid om te kiezen voor een normaal, algemeen geaccepteerd leven zonder lichamelijke bijwerkingen.

Dit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door diverse computerspelfabrikanten, bierbrouwerijen en tweedehandsmeubelverkopers